Europoslanec za ČSSD Pavel Poc chce vystavit stopku množírnám a zapojit Evropskou komisi

rtpress » AKTUÁLNĚ » Europoslanec za ČSSD Pavel Poc chce vystavit stopku množírnám a zapojit Evropskou komisi
9.7.2018, Tomáš Rejtek

Mezinárodní neziskové organizace označují Česko za jednu z množírenských velmocí Evropské unie. Učinit přítrž nelegálnímu obchodu se zvířaty se snaží i europoslanec Pavel Poc. Nabádá Evropskou komisi i členské země ke koordinovanějšímu přístupu a řešení problému.

Europoslanec za ČSSD Pavel Poc se stal jedním z autorů návrhu usnesení o dopadech nezákonného obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, který dnes v Evropském parlamentu přijal Výbor pro životní prostředí, ochranu zdraví a bezpečnost potravin.

Zpráva v hlavních liniích nabádá k řádné registraci a identifikaci zvířat, jakožto základním nástrojům boje proti nezákonnému obchodu, zlepšení vymahatelnosti práva, důslednějším sankcím a k Evropskému akčnímu plánu, který europoslanci požadují po Evropské komisi.

“Nevěřím, že existuje mnoho lidí, které otázka množíren nechává chladnými. Je jedno, jestli se jedná o psy, kočky, fretky nebo jiná zvířata, které si lidé pořizují jako mazlíčky. Požaduji, aby Komise a Rada, jako orgán zastupující členské země, vyvinuly daleko větší úsilí než dosud,” komentuje zprávu autor Pavel Poc. Naráží tím na to, že ačkoliv je problém dlouhodobého charakteru, jeho definitivní řešení státy ještě nenalezly.

Ačkoliv v Česku probíhají snahy situaci zvířat a registrovaných chovatelů zlepšit, poslanci Evropského parlamentu tlačí na evropské řešení. „Neměli bychom zapomínat na to, že nelegální obchod a propracované systémy množíren i distribučních sítí jsou problémem mnoha členských zemí. Dochází k porušování pravidel vnitřního trhu Unie a využívání mezer současných nástrojů pro evidenci přeshraničních přesunů, příkladem je nedokonalé fungování databáze TRACES. Dále k ohrožování veřejného zdraví, zdraví zvířat a klamání evropských spotřebitelů,“ vyjmenovává Pavel Poc. Samotní Evropané i dle poslední studie Eurobarometru, která se tématu věnovala, potvrzují, že požadují větší ochranu zvířat.

Hlasovat o usnesení by plenární shromáždění Evropského parlamentu mělo v září 2018.

Zdroj: Pavel Poc

Foto: Redakce

Komentáře

Antispamová ochrana: Je-li dnes středa, co bude zítra?

© 2019 Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků je bez souhlasu České nezávislé tiskové kanceláře RT PRESS zapovězeno.

Webové stránky zdarma